Frågor eller funderingar?

Hör enklast av dig via vårt kontaktformulär, så återkommer någon av våra medlemmar till dig snarast möjligt.

Våran styrelse:

Ordförande: Andreas Berg

Email: ordforande@falkenbergsbagskytteklubb.se

Kassör: Christer Österman

Email: kassor@falkenbergsbagskytteklubb.se

Sekreterare: Pia Bengtsson

Email: sekreterare@falkenbergsbagskytteklubb.se

Kontakta eller hälsa på:

Innelokal

Varbergsvägen 41

311 36 Falkenberg

Utebana

Vinåvägen

311 99 Falkenberg

@FalkenbergsBågskytteklubb